Nowa metoda terapii w CM Epimigren. tDCS – nowoczesna forma stymulacji mózgu

­

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news.jpg

Nowa metoda terapii w CM Epimigren
tDCS – nowoczesna forma stymulacji mózgu
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS, transcranial direct current stimulation) cieszy się coraz większą popularnością w wielu krajach, ponieważ jest metodą bezbolesną i dobrze tolerowaną. tDCS z powodzeniem wykorzystywana jest w leczeniu wielu chorób, również tych opornych na leczenie farmakologiczne:

U dorosłych:

 • w rehabilitacji po udarze lub uszkodzeniach mózgu,
 • w terapii afazji
 • w demencji
 • w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych
 • w leczeniu chronicznego bólu
 • w leczeniu migreny
 • w leczeniu uzależnień

U dzieci:

 • w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • w terapii ADHD i ADD
 • w zaburzeniach rozwoju mowy
 • w problemach z uczeniem się
 • w zaburzeniach emocjonalnych


Z tej formy stymulacji coraz częściej korzystają też osoby zdrowe, chcące poprawić swoją zdolność koncentrowania uwagi, zapamiętywania i uczenia się.

Jak to działa?
tDCS to technika mająca na celu wywołanie pożądanej zmiany w aktywności mózgu. Podczas stymulacji wykorzystywany jest słaby prąd o natężeniu 1-2 mA. Pacjent zakłada na głowę specjalny czepek, przy pomocy którego mocuje się na głowie elektrody EEG i stymulator.
Stymulacja prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia pobudliwości odpowiednich obszarów kory mózgowej w celu poprawy funkcji tych obszarów. Zmiana w spontanicznej aktywności komórek nerwowych jest związana ze zjawiskiem plastyczności mózgu. tDCS prowadzi do wzmacniania połączeń synaptycznych. W praktyce tDCS wzmacnia efekty konkretnych ćwiczeń, które wykonywane są podczas stymulacji lub po jej zakończeniu. Ćwiczenia te są natomiast planowane i prowadzone tak, by wykorzystać potencjał pobudzonych obszarów mózgu.

Czy to jest bezpieczne?
Tak, jeśli jest prowadzona przez wykwalifikowany personel.
W ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzi się wiele badań nad tDCS. W tej chwili metoda nie jest jeszcze zatwierdzone przez FDA, ale uważa się ją za bezpieczną i z powodzeniem stosuje w wielu ośrodkach w Europie i Ameryce. Rezultaty, jakie do tej pory uzyskano w badaniach naukowych pozwalają twierdzić, że wkrótce tDCS może stać się jednym z najbardziej popularnych i skutecznych narzędzi neuromodulacji.

Czy istnieją przeciwskazania do stosowania tDCS?
Tak. Stymulacji nie stosujemy u osób z aktywną epilepsją, z chorobami nowotworowymi, u kobiet w ciąży. Przeciwskazaniem do stymulacji jest tez obecność ferromagnetycznych ciał obcych w obszarze stymulacji (klipsów chirurgicznych, implantów) oraz rozrusznika serca.

Ile trwa i jak są zorganizowane sesje stymulacji?
Stymulacja tDCS w CM Epimigren prowadzona jest pod okiem specjalistów. Każdy pacjent przechodzi wstępną kwalifikację, podczas której lekarz neurolog lub psychiatra ocenia między innymi, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania tej metody. Następnie certyfikowany terapeuta tDCS po przeprowadzeniu indywidulanej diagnozy ustala parametry stymulacji.
Zwykle przeprowadza się 10 sesji po około 20-30 minut każda. Terapia trwa 10 dni (od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie) i nie powinna być przerywana. Podczas sesji pacjent wygodnie siedzi, przez cały czas towarzyszy mu terapeuta. Stymulacja jest bezbolesna. Może pojawić się delikatne mrowienie, pieczenie w miejscu stymulacji, które ustępuje po zakończeniu sesji.

Co jest wliczone w cenę?
konsultacja specjalistyczna lekarza neurologa lub psychiatry
diagnoza i plan terapii przygotowany przez certyfikowanego terapeutę tDCS (psychologa lub fizjoterapeutę)
10 sesji stymulacji
trening, terapia dobrana do potrzeb pacjenta prowadzona podczas sesji

Kontakt

Klinika Neurorehabilitacji Centrum Medyczne „EPIMIGREN”

86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38

tel.: 52 343 60 35 

faks: 52 343 60 35, 

mail: sekretariat@epimigren.eu

Osobisty kontakt z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania lub kontakt mailowy: sekretariat@epimigren.eu

Zobacz jak dojechać

Recepcja

Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję

Recepcja czynna

poniedziałek 7:30 – 19:00
wtorek 7:30 – 15:00
środa 7:30 – 15:00
czwartek 7:30 – 19:00
piątek 7:30 – 15:00