o nas >> tradycja i teraźniejszość

Tradycja

hol i recepcja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Epimigren jest instytucją wypełniającą przestrzeń prywatnych zakładów służby zdrowia oferujących usługi medyczne w zakresie neurologii, neurogeriatrii, neurorehabilitacji, neuropsychologii i neurologopedii. Tradycja działalności medycznej CM „Epimigren” sięga 1985 roku, kiedy to specjalista neurolog, dr n. med. Krzysztof Nicpoń zainicjował prywatną - ambulatoryjną praktykę medyczną w zakresie neurologii. W roku 1999 gabinet neurologiczny został przekształcony w Centrum Neurologiczne „Epimigren” dysponujące pracownią EEG (elektroencefalografii) rozszerzając swoje kompetencje w zakresie diagnostyki i leczenia napadowych zaburzeń świadomości, przytomności, stanów drgawkowych i zasłabnięć. Padaczka, migrena, zespoły otępienne oraz zespoły bólowe, od początku działalności centrum, były szczególnym obszarem jego zainteresowań klinicznych. Od maja 2006 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powołano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Epimigren” przy ul. Botanicznej 38 w Osielsku koło Bydgoszczy.

Teraźniejszość

Obecna struktura organizacyjna obejmuje działalność ambulatoryjną i szpitalną oraz szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną w zakresie schorzeń układu nerwowego. Działalność ambulatoryjna obejmuje poradnictwo w zakresie kluczowych dziedzin neurologicznych: leczenia bólu, padaczki, poradni parkinsonizmu, stwardnienia rozsianego, migreny, chorób naczyniowych mózgu - udaru mózgu, neurorehabilitacji i neuropsychologii. Działalność stacjonarna (leczenie w oddziale rehabilitacji neurologicznej i zakładzie opiekuńczo-leczniczym) obejmuje rehabilitację, rekonwalescencję i rewitalizację wszystkich chorych z uszkodzeniami układu nerwowego, u których można poprawić lub utrwalić sprawność ruchową a co za tym idzie polepszyć ich jakość życia. Uszkodzenia układu nerwowego obejmują następstwa takich chorób jak udary mózgu, urazy mózgu, choroby Parkinsona, Alzheimera czy stwardnienie rozsiane a także następstwa chorób leczonych neurochirurgicznie (tętniaki mózgu, krwiaki mózgu, guzy mózgu, guzy kręgosłupa, choroba dyskowa kręgosłupa). Profilaktyka zdrowotna obejmuje prowadzenie akcji promujących zachowania prozdrowotne, badania przesiewowe wyłaniające grupy ryzyka chorób metabolicznych (cukrzyca, zaburzenia gospodarki tłuszczowej) i chorób naczyniowych mózgu (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze). W ramach profilaktyki zdrowotnej Centrum Medyczne 'Epimigren' prowadzi stały dział 'edukacji zdrowotnej' na swojej stronie internetowej epimigren.eu, gdzie wszyscy zainteresowani mogą znaleźć informacje z zakresu oświaty zdrowotnej. Odwiedzający stronę interenetową www.epimigren.eu mogą, drogą poczty elektronicznej (epimigren@epimigren.eu ; krzysztofnicpon@epimigren.eu), zadawać pytania z zakresu problematyki zdrowotnej jak i procedur kwalifikujących  chorych do leczenia stacjonarnego.

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do pobytu w oddziale rehabilitacji oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jak również rejestracja na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych odbywa się codziennie od godziny 9.00 do 17.00 pod nr:

Tel. stancjonarny: 52 343 60 35

KONTAKT

Centrum Neurorehabilitacji, Oddział Rehabilitacji CM „EPIMIGREN”
86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38
Tel: 52 343 60 35
Faks: 52 343 60 35, Mail: epimigren@epimigren.eu
Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję
tel. 52 343 60 35
Osobisty z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania.