o nas >> aktualności

 

Nowa metoda terapii w CM Epimigren

tDCS – nowoczesna forma stymulacji mózgu

 

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS, transcranial direct current stimulation) to metoda z powodzeniem wykorzystywana w leczeniu wielu chorób również wówczas, gdy nie chcemy lub nie możemy stosować leczenia farmakologicznego lub innych metod leczniczych:

 1. U dorosłych:

 • w rehabilitacji po udarze lub uszkodzeniach mózgu innego pochodzenia

 • w terapii afazji

 • u osób z objawami otępienia

 • w leczeniu depresji

 • w zaburzeniach lękowych

 • w leczeniu przewlekłego bólu także fibromialgii

 • w leczeniu migreny

 • w leczeniu uzależnień

 1. U dzieci:

 • w mózgowym porażeniu dziecięcym

 • w terapii ADHD i ADD

 • w zaburzeniach rozwoju mowy

 • w problemach z uczeniem się

 • w zaburzeniach emocjonalnych

 • w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych

 1. Z tej formy stymulacji coraz częściej korzystają też osoby zdrowe, chcące poprawić swoją zdolność koncentrowania uwagi, zapamiętywania i uczenia się.

tDCS cieszy się coraz większą popularnością w wielu krajach, ponieważ jest metodą bezbolesną i dobrze tolerowaną zarówno przez dorosłych jak i przez dzieci.

Jak to działa?

tDCS to technika mająca na celu wywołanie pożądanej zmiany aktywności mózgu. Podczas stymulacji wykorzystywany jest słaby prąd o natężeniu 1-2 mA. Pacjent zakłada na głowę specjalny czepek, przy pomocy którego mocuje się na głowie elektrody EEG i przyłącza stymulator.

(tu zdjęcia)

Stymulacja prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia pobudliwości odpowiednich obszarów kory mózgowej w celu poprawy funkcji tych obszarów. Zmiana w spontanicznej aktywności komórek nerwowych jest związana ze zjawiskiem plastyczności mózgu. tDCS prowadzi do wzmacniania połączeń synaptycznych. W praktyce tDCS wzmacnia efekty konkretnych ćwiczeń, które wykonywane są podczas stymulacji lub po jej zakończeniu. Ćwiczenia te są natomiast planowane i prowadzone tak, by wykorzystać potencjał pobudzonych obszarów mózgu.

Czy ta metoda jest bezpieczna?

Tak, jeśli jest prowadzona przez wykwalifikowany personel.

W ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzi się wiele badań nad tDCS. Uważa się ją za bezpieczną i z powodzeniem stosuje w wielu ośrodkach w Europie i obu Amerykach. Rezultaty, jakie do tej pory uzyskano w badaniach naukowych pozwalają twierdzić, że wkrótce tDCS może stać się jednym z najbardziej popularnych i skutecznych narzędzi neuromodulacji.

Czy istnieją przeciwskazania do stosowania tDCS?

Tak. Stymulacji nie stosujemy u osób z aktywną epilepsją, z chorobami nowotworowymi, u kobiet w ciąży. Przeciwskazaniem do stymulacji jest też obecność ferromagnetycznych ciał obcych w mózgu tj. klipsów chirurgicznych, rozruszników, implantów mózgu.

Ile trwa i jak są zorganizowane sesje stymulacji?

Stymulacja tDCS w CM Epimigren prowadzona jest pod okiem specjalistów. Każdy pacjent przechodzi wstępną kwalifikację, podczas której lekarz neurolog lub psychiatra ocenia między innymi, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania tej metody. Następnie certyfikowany terapeuta tDCS po przeprowadzeniu indywidulanej diagnozy ustala parametry stymulacji.

Zwykle przeprowadza się 10 sesji po około 20-30 minut każda. Terapia trwa 10 dni (od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie) . Podczas sesji pacjent wygodnie siedzi, przez cały czas towarzyszy mu terapeuta. Stymulacja jest bezbolesna. Może pojawić się delikatne mrowienie, zaczerwienienie na skórze w miejscu stymulacji, które ustępuje po zakończeniu sesji. Program stymulacji jest dostosowywany indywidualnie.

Jaki jest koszt stymulacji tDCS?

Koszt jednej terapii wynosi 200 zł.

Co jest wliczone w cenę stymulacji?

 • konsultacja specjalistyczna lekarza neurologa lub psychiatry

 • diagnoza i plan terapii przygotowany przez certyfikowanego terapeutę tDCS (psychologa lub fizjoterapeuty)

 • 10 sesji stymulacji

 • odpowiednio dobrane ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowany personel (psychologa lub fizjoterapeutę)

 

Zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenie
w dniu 10 kwietnia 2018 (wtorek)

Od godz.. 9:00
Zapisy do dnia 05 kwietnia.2018r.

Informacje o szkoleniach i innych wydarzeniach umieszczamy na naszym profilu na Facebooku.
Zapraszamy!

Adresaci szkolenia

Opiekunowie, psychologowie, logopedzi i terapeuci pracujący z osobami wybudzonymi ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości. W szczególności z osobami w stanie minimalnej świadomości, również zdiagnozowanymi jako osoby w stanie wegetatywnym.

Zakres szkolenia

Opiekunowie / Psychologowie / Logopedzi / Terapeuci

Podstawy teoretyczne neurologii i neurorehabilitacji, możliwa konsultacja neurologiczna - dr n. med. Krzysztof Nicpoń
Szkolenie z zakresu opieki nad pacjentem w kontekście współpracy z systemem C-Eye, możliwa konsultacja (neuro)logopedyczna - mgr Agnieszka Kwiatkowska
Zapoznanie z systemem i obsługą systemu C-Eye
Pełne wyżywienie

Koszt szkolenia

180 PLN - Opiekunowie / Psychologowie / Logopedzi / Terapeuci
W przypadku chęci zgłoszenia udziału w szkoleniu Opiekuna wraz z Pacjentem, prosimy o kontakt z Rejestracją CM Epimigren w celu określenia daty przyjazdu oraz ceny szkolenia. Zalecamy Państwu przyjazd pacjenta do ośrodka z wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność adaptacji, która wpłynie pozytywnie na efekt szkolenia i możliwości współpracy z systemem C-Eye.

UWAGA!
Zapisy do dnia 05.04.2018r.
Wpłata tylko i wyłącznie na konto.
PKO BP 44 1020 1462 0000 7002 0150 7714
NZOZ C.M. "Epimigren"
Krzysztof Nicpoń
Botaniczna 38
86-031 Osielsko
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.

Miejsce szkolenia

Centrum Medyczne EPIMIGREN
ul. Botaniczna 38, 86-031 Osielsko (k. Bydgoszczy)

Daty szkoleń

kwiecień 2018

Szkolenie jednodniowe

10 kwiecień (limit miejsc: 20 osób)

Rejestracja
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: epimigren.sekretariat@wp.pl .
Telefon stacjonarny: 52 343 60 35

 

 

 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,17890033,Ewa_Blaszczyk_odwiedzila_Centrum_Neurorehabilitacji.html

http://bydgoszcz.tvp.pl/19995010/spiaczka-to-ogrom-tajemnic-powoli-je-odkrywamy

http://osielsko.info/ewa-blaszczyk-wsrod-pacjentow-centrum-medycznego-epimigren-zdjecia/

 

Powstała strona internetowa Fundacji Wspierania Rozwoju Neurologii "Neurologia Bydgostiensis" - www.neurologiabydgoska.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu nakręconego w naszym centrum.

https://www.youtube.com/watch?v=DCHUuYmddgM

"Ciało nie jest ważne! Duch jest tak silny, że Oni ŻYJĄ!"

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,17701497,Stracili_wladze_nad_cialem__Teraz_ucza_sie_zyc_od.html

 

ARTYKUŁY:

http://www.mmbydgoszcz.pl/artykul/agnieszka-kwiatkowska-z-bydgoszczy-nagrodzona-za-cyber-oko,3290527,art,t,id,tm.html

Artykuł z Gazety Wyborczej-  zapraszamy do przeczytania.

W naszym Centrum istnieje możliwość pracy z systemem  C-EYE (www.assistech.eu).  System C-Eye to komercyjny odpowiednik CyberOka opracowanego w Politechnice Gdańskiej Głównym przeznaczeniem systemu C-Eye jest wsparcie oceny stanu świadomościneurorehabilitacja związana ze stymulacją zmysłów i funkcji poznawczych pacjenta z dysfunkcjami neurologicznymi oraz komunikacja i rozrywka, wpływające na poprawę jakości życia pacjenta porażonego czterokończynowo z afonią.

System C-Eye to w pełni zintegrowany system wspierający ocenę stanu świadomości osób doświadczonych dowolnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oraz umożliwiający prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju. System C-Eye wspiera także komunikację alternatywną za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika. 
Ocena stanu oraz neurorehabilitacja osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonywaniu przez osobę badaną specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Osoba badana nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami, tj. grafika, zdjęcie, podpis, za pomocą wzroku. W ten sposób badane, jak również stymulowane są poszczególne ośrodki centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialne za wzrok i słuch, oraz funkcje językowe i funkcje poznawcze (procesy kognitywne). 
System C-Eye oprócz bogatej bazy treści multimedialnych prezentowanych pacjentowi posiada również rozbudowaną bazę danych, gromadzącą wyniki wszystkich badań oraz pozwalającą na wizualizację postępów pacjenta w czasie.

System C-Eye jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania europejskiej dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60601-1-2:2007+AC:2010  i  PN-EN 60601-1:2011+A11:2011.

 

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do pobytu w oddziale rehabilitacji oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jak również rejestracja na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych odbywa się codziennie od godziny 9.00 do 17.00 pod nr:

Tel. stancjonarny: 52 343 60 35

KONTAKT

Centrum Neurorehabilitacji, Oddział Rehabilitacji CM „EPIMIGREN”
86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38
Tel: 52 343 60 35
Faks: 52 343 60 35, Mail: epimigren@epimigren.eu
Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję
tel. 52 343 60 35
Osobisty z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania.